“Plant seeds of happiness, hope, success, and love; it will all come back to you in abundance. This is the law of nature. “ – Steve Maraboli –

PURO er ikke bare en merkevare for kaffe, det er et helt konsept rundt Fairtrade. I tillegg til å være sertifisert av Fairtrade Foundation har vi også forpliktet oss til å kjøpe alle bønnene fra Fairtrade kooperativDernest støtter vi aktivt behovet for å bremse ned og stanse ødeleggelsen av «lungene» til jorden – den tropiske regnskogen.

Regnskogene får nytt liv med PURO’s hjelpende hånd. Gjennom samarbeidet med World Land Trustbruker Puro overskuddet av salget på hver pose kaffe for å kjøpe og beskytte regnskogsområder i kaffeproduserende land. World Land Trust arbeidet går ut på å gjenopprette livsmiljøer og gjeninnføre tapte arter i pakt med naturen, samt styrke landet der kaffen dyrkes i skyggen av naturlig hjemmehørende trær. Det er frukten av varemerket PURO.

PURO finnes med mange smaker og er det «etiske valget» av kaffe. Hver kaffebønne bærer et budskap, en fortelling. Puro anser at dagens konsumenter bryr seg mer om hva de drikker – ikke bare smaksmessig men også at kaffen har blitt produsert med respekt overfor mennesker og natur.

 

Vi har alle et miljøansvar.  Gjennom vårt arbeide med Puro Fairtrade Kaffe og World Land Trust har vi vist vilje og evne til å tenke på våre fremtidige generasjoner. For å tydeliggjøre vårt miljøengasjement ovenfor kunder og leverandører, er vi stolte av å kunne kalle oss en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.

Miljøfyrtårnsertifiseringen handler om å redusere forbruk, innkjøp, avfall og utslipp. En reduksjon i så vel innkjøp som avfall vil medføre besparelser for de fleste. Sertifikatet fra Stiftelsen Miljøfyrtårnsertifiseringen er gyldig til 27.08.2021.

​Vi etterlater oss det riktige fotavtrykk med hvert steg vi tar i veien mot god kaffe. Fairtrade verdier, omtanke for den naturlige verden, brenning av kaffe som energi som er lånt fra solen, organisk kaffegrut som leveres tilbake til moder jord.

Miljøbevisst?